U još jednom u nizu programa međunarodne kulturne suradnje Udruga Ekomuzej Lepoglava je gostovala u Idriji. Na festivalu čipke je promovirana lepoglavska baština kao vrijedno etnografsko blago koje je od 2009. na UNESCO-voj listi i Međunarodni festival čipke u Lepoglavi. Osnovni cilj programa je omogućiti međunarodnu kulturnu suradnju Lepoglave s čipkarskim centrima iz Europe te proširiti suradnju na području nematerijalne kulturne baštine.

Program je financiran od strane Ministarstva kulture Republike Hrvatske, a pripremljen je u suradnji sa TKIC-om i Turističkom zajednicom grada Lepoglave.

Podijelite na