Udruga Ekomuzej Lepoglava u programu međunarodne kulturne suradnje

Na Međunarodnom festivalu čipke u Slovačkoj predstavljena je lepoglavska čipka i promoviran Međunarodni festival čipke u Lepoglavi.

Cilj programa bio je omogućiti međunarodnu kulturnu suradnju Grada Lepoglava i lepoglavskih čipkarica s čipkarskim centrima iz Europe te proširiti suradnju na području nematerijalne kulturne baštine. Na festivalu koji je u trajanju od 20. do 22.6.2019. predstavljeno je se lepoglavsko čipkarstvo kao vrijedno etnografsko blago koje je od 2009. na UNESCO-voj listi. Program je financiran od strane Ministarstva kulture Republike Hrvatske, a pripremljen je u suradnji sa TKIC-om.

Podijelite na