[ČIPKA ILUZIJA]


Na ovogodišnjem Festivalu imamo i posebnu atrakciju za publiku, radi se o predstavi/projektu „Čipka iluzija“, a osnova je dramski tekst Iluzije suvremenog ruskog dramatičara Ivana Viripajeva, pun bitnih ljudskih, emotivnih i iskustvenih, skrivenih niti od kojih se sastoji život. Predstava se realizira sa HNK u Varaždinu i Udruga Ekomuzej Lepoglava, a u predstavi će sudjelovati i lepoglavčani, koji su aktivno uključeni u proces stvaranja predstave.


Predstava je na programu u nedjelju 15.09.2019. u prostorijama Dom Kulture – TKIC.


Predstava je dio projekta “Čipka iluzija” iz programa “Umjetnost i kultura 54+”, a financirana je iz Europskog socijalnog fonda.

Ulaz je besplatan.

Podijelite na