admin, Autor na Međunarodni festival čipke Lepoglava