Bistra Pisancheva je 1998. završila  desetodnevni tečaj izrade čipke na batiće i od tada je čipka njezina trajna preokupacija. Čipku vidi posvuda oko sebe: među granama drveća, u cvijeću, obrisima planina, valovima koji dodiruju morsku obalu.

2003. godine počela je upotrebljavati različite boje da bi prikazala prirodu. Pletenje čipaka za nju je nepredvidljivo, improvizira da bi dobila zanimljive i neočekivane efekte. Voli izrađivati cvjetove koje nastoji što vjernije prikazati.

Izrađuje i ženske portrete. Jedna od žena koju je prikazala je i bugarska plemkinja Desislava, sa srednjovjekovne freske u crkvi u Bojani (kraj Sofije). Poseban izazov za nju je interpretacija slika francuskoga impresionista Paula Cézanna.  U zadnje vrijeme kreira čipke za ukrašavanje odjeće.

Podijelite na