Dejan Bjelivuk, Autor na 22. Međunarodni čiparski festival