Dejan Bjelivuk, Autor na 23. Međunarodni čiparski festival