admin, Autor na 23. Međunarodni čiparski festival | Stranica 11 od 12