Izdvojeno

 
 

JAVNI POZIV za davanje u zakup javne površine za postavljanje luna parka za vrijeme održavanja 20. međunarodnog čipkarskog festivala 2016.

Temeljem čl. 6. Ugovora o međusobnim pravima i obavezama između Grada Lepoglave i TKIC d.o.o. od 24. travnja 2009. godine, Odluke Gradonačelnika Grada Lepoglave o povjeravanju poslova organizacije manifestacije 20. Međunarodni čipkarski festival 2016. TKIC-u d.o.o. (Klasa: 610-02/16-01/2, Urbroj: 2186/016-01-16-1 od 17.08. 2016. te Odluke o raspisivanju Javnog poziva za postavljanje pokretnih naprava za izlaganje, prezentaciju te prigodnu prodaju proizvoda i usluga na manifestaciji 20. Međunarodni čipkarski festival 2016., Uprava TKIC d.o.o. Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7, 42 250 Lepoglava, (dalje u tekstu: Organizator) raspisuje


JAVNI POZIV

za davanje u zakup javne površine za postavljanje luna parka za vrijeme održavanja 20. međunarodnog čipkarskog festivala 2016.

I. PREDMET NATJEČAJA

Predmet Javnog poziva je davanje u zakup javnih površina u svrhu postavljanja sadržaja i organizacije zabavnog parka (luna parka) za vrijeme održavanja 20. Međunarodnog čipkarskog festivala od 22. do 25. rujna na lokacijama kako slijedi:

Javna površina čkbr. 2600 i 2601 k.o. Lepoglava kod izgrađenog pješačkog prijelaza preko željezničke pruge, uz Varaždinsku ulicu u

Lepoglavi.

Napomene:

Početni iznos zakupnine iznosi 3.000,00 kn bez PDV-a (slovima: tritisuće kuna)

Visina ponuđene zakupnine ne sadrži porez na dodanu vrijednost, koji je temeljem Ugovora o zakupu obvezan platiti Zakupnik. Visina ukupne obveze utvrdit će se Ugovorom o korištenju javne površine

U cijenu nije uračunata potrošnja struje te dobava i priključak kabela za napajanje do razvodnog ormarića zakupljenog prostora, koje zakupnik ugovara s HEP-om.

Zakupnik se obvezuje da će na ugovorenom prostoru postaviti zabavne objekte zabavne namjene za koje ima potrebne dokumente (ateste) o tehničkoj ispravnosti i pogodnosti za masovnu upotrebu, te da će postaviti upozorenja o opasnosti prilikom korištenja

Ponuditelj je dužan u dokumentaciji dostaviti popis svih zabavnih sprava koje nudi u ponudi te je dužan ishoditi prijavnice instalacije i ATEST razvodnog ormarića.

Održavanje čistoće zakupljenog prostora snosi zakupnik, koji je dužan vratiti zakupljenu površinu u prvotno stanje i sanirati eventualnu štetu

Po završetku manifestacije zakupnik se obvezuje demontirati opremu i očistiti prostor u roku od 3 radna dana

Osim zakupnine, zakupnik je dužan osigurati luna-park te je odgovoran za slučaj nezgode zbog neispravnosti sprava zabavnog parka ili rada istog, kao i za materijalnu sigurnost inventara i dobara luna-parka

Na prostoru zabavnog parka dozvoljeno je obavljanje registrirane djelatnosti zabavnog parka na zabavnim spravama iz ponude, bez pružanja drugih ugostiteljskih usluga tj. pripreme i usluživanja hrane i pića.

Zakupljene javne površine ne mogu se dati u podzakup niti pravo zakupa prenositi na druge osobe

III. OPĆI UVJETI NATJEČAJA

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe- državljani Republike Hrvatske, koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje ponuđene djelatnosti i koje su podmirile sve obveze zaključno sa zadnjim danom prijave na natječaj prema TKIC-u d.o.o. po bilo kojoj osnovi.

Na predmetnoj zakupljenoj javnoj površini moguće je obavljati djelatnost u skladu s namjenom utvrđenom u točki I. ovog javnog poziva. Ukoliko zakupac koristi javnu površinu suprotno namjeni dozvoljenoj ugovorom o zakupu koji će se temeljiti na uvjetima iz ovog Javnog poziva, ugovor o zakupu će se otkazati.

Najpovoljniji ponuditelj s kojim se sklopi ugovor o zakupu javne površine dužan je nabaviti potrebne dozvole i suglasnosti od nadležnih tijela, poštivati higijensko-tehničke uvjete te održavati čistoću zakupljenog zemljišta.

Zakupac ne smije zakupljenu javnu površinu davati u podzakup, te reklamirati djelatnosti drugih osoba.

Ukoliko se nekoliko tvrtki udruženo natječe, potrebno je dostaviti presliku ugovora o međusobnoj suradnji.

IV. SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA

Ponude se dostavljaju osobno ili preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici na adresu TKIC d.o.o., Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava s naznakom „ZA JAVNI POZIV ZAKUP LOKACIJE LUNA-PARKA – 20. MEĐUNARODNI ČIPKARSKI FESTIVAL- NE OTVARATI“, zaključno do 12.rujna 2016.

Pokrovitelji

 
 

Gastronomija i smještaj

Ukoliko vam treba smještaj za vrijeme Festivala čipke ili ako želite provjeriti gastronomske delicije koje se nude u lepoglavskoj regiji, pogledajte ih na linku niže i rezervirajte svoje mjesto u Lepoglavi.

Pročitaj više

PRODAJNA GALERIJA

Kupite originalnu Lepoglavsku čipku on-line! Čipke su upakirane u ekskluzivne papirnate omote u tri veličine ovisno o dimenziji čipke. Na omote je aplicirana oznaka "Izvorno hrvatsko" AF 008, markica Povjerenstva grada Lepoglave s kontrolnim brojem vrhunske kvalitete lepoglavske čipke, deklaracija sa podacima o čipki i čipkarici ...

Web trgovina

 

Brzi kontakt

Nazovite nas na
+385 42 770 137

Email
turizam@lepoglava–info.hr

Nalazite se ovdje: Naslovnica vijesti JAVNI POZIV za davanje u zakup javne površine za postavljanje luna parka za vrijeme održavanja 20. međunarodnog čipkarskog festivala 2016.